Asociace výlepových služeb ČR

Asociace výlepových služeb České republiky (AVS-ČR) byla založena v roce 2004 v Českých Budějovicích. Mezi zakládajícími členy byly obchodní společnosti i soukromníci zabývající se provozováním plakátovacích ploch v různých městech ČR. Od roku 2014 sídlíme v Praze.

V současnosti se Asociace zasazuje o budování důstojných, moderních městských sítí plakátovacích ploch při zachování zdravé konkurence.

"Cílem Asociace je vybudovat legální sít´ plakátování jako alternativu černému výlepu v ČR a integrovat do evropského systému prezentaci kultury a veřejného zájmu pro nízkorozpočtové a neziskové organizace.

Vytvořit alternativu komerční svítící reklamě - sít´ nosičů, jenž nevytváří vizuální smog a je mobilní.

Navázat na evropskou historickou tradici plakátování jenž byla založená světovými osobnostmi výtvarného umění, jako byli H. Toulouse-Lautrec, S. Dali, P. Picasso, A. Mucha a další.

Přinášet osvětu a trpělivě vysvětlovat všem, že plakátování není ryze komerční činnost, ale součást kulturního života. Tato symbióza nejvýrazněji se projevila v době opatření proti Covid 19, kdy se odmlčela divadla, výstavy, koncerty a veškeré veřejně prospěšné aktivity a s nimi "bílou prázdnotou zely plakátovací plochy".

Máme k dispozici veškeré know-how, víme, kterým směrem se ubírat. Známe nejlepší výrobce ploch, umíme vytipovat vhodné pozemky. Ve spolupráci s představiteli měst a obcí jsme schopni vytvářet plnohodnotné celky městského mobiliáře pro 21 století. Spolupracujeme, nesoutěžíme. Naším cílem je kvalitní informovanost široké veřejnosti a zároveň ten nejlepší servis pro jednotlivé pořadatele, promotéry, obchodníky i politiky.

Asociace výlepových služeb ČR je tvůrcem konceptu - projektu KULTUR-PLAKÁT-PRAHA. Tento propracovaný koncept vycházející z praxe mnoha evropských metropolí je možno prosazovat ve všech větších městech České republiky, k tomu vždy poskytneme veškerou možnou součinnost a podporu.

Sídlo

AVS - ČR

Řehořova 54, Praha, 130 00
avscr@seznam.cz
+420 606 627 402

Infocentrum

Těšnov 1163/5, Praha 1, 110 00

plakaten@post.cz
+420 606 122 511

Veškerá jednání po předchozím ohlášení


Pražské zastoupení

Těšnov 1163/5, Praha 1, 110 00

Za pražské zastoupení jedná p. Monoszon - +420/ 773 831 716