Záměry a cíle Asociace výlepových služeb ČR

Nejbližší cíle Asociace výlepových služeb ČR

Plakát je součástí ulice, ulice je součástí města a město je součástí větších kulturních a civilizačních celků.

 

V současné době je pro Asociaci výlepových služeb prioritní příprava realizace městské sítě plakátovacích ploch v Praze. Vycházíme ze zkušeností a praxe evropských metropolí jako jsou Vídeň, Salzburg, Štýrský Hradec, Berlín.

Asociace výlepových služeb ČR se zasazuje o stejné podmínky pronájmu pro všechny subjekty u jedné městské akciové společnosti. Považujeme za neudržitelné, že za stejný typ plochy požaduje akciová organizace města jinou výši pronájmu pro dva různé subjekty, přičemž jedna společnost platí nájem ve výši zhruba trojnásobku toho, co platí společnost...