Městská síť plakátovacích ploch v Praze

22.06.2020

V současné době je pro Asociaci výlepových služeb prioritní příprava realizace městské sítě plakátovacích ploch v Praze. Vycházíme ze zkušeností a praxe evropských metropolí jako jsou Vídeň, Salzburg, Štýrský Hradec, Berlín.

Naším cílem je: "Přinášet osvětu a trpělivě vysvětlovat všem, že plakátování nemá nic společného s komunikačním průmyslem, respektive obvyklou svítící komerční reklamou, ale je součástí kulturního života. Tato symbióza se nejvýrazněji projevila v době opatření proti Covid 19, kdy se odmlčela divadla, výstavy, koncerty a veškeré veřejně prospěšné aktivity a s nimi "bílou prázdnotou zely plakátovací plochy". Na rozdíl od Asociace českých reklamních agentur (viz PROHLÁŠENÍ KOMUNIKAČNÍHO PRŮMYSLU A VÝZVY VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9.4.2020), deklarujeme naprosto jiné cíle a poslání plakátování. Nezajišťujeme prodej zboží ani nepodílíme se na jeho propagací, nejsme součásti konzumního života společnosti ani se nepodílíme 170 miliardami na ekonomice ČR. Spolu s kulturní obci vytváříme kulturní hodnoty, jenž mají nadčasovou dimenzi a společně se podílíme na kulturním dědictví národa. Do běžného života přinášíme lidem kulturní vyžití a v době svobodných voleb se podílíme na politickém dění země a její demokratickém uspořádání.

Ukázka -  Milady Horákové - před a po instalaci panelu:

...černý výlep plakátů v Praze stále přetrvává

Černý výlep zaniká tehdy, když má kulturní obec dostatek cenově dosažitelných ploch pro propagaci svých projektů.