Společensky prospěšné projekty

Realizované projekty Asociace výlepových služeb ČR

Představujeme již realizované i rozpracované projekty naší asociace. Jsme otevřeni jakékoliv spolupráci s představiteli obcí, měst, městských částí; obchodních společností i zájmových sdružení.

PRAHA-KULTUR-PLAKÁT

Projekt informačního servisu města

pro subjekty z oblasti kultury, sportu zájmových a společenských činností a akcí Magistrátu a MČ

PRAHA KULTUR PLAKAT KULTUR PLAKAT PRAHA PLAKAT PRAHA KULTUR

Co je cílem?

Vytvořit městskou síť plakátovacích ploch (plochy dlouhodobě v majetku města bez možnosti privatizace)

  • Koncept velkých městských plakátovacích válců na strategických místech doplněných o větší množství menších modulů na sloupech VO a trakčních sloupech
  • Město si zachová možnost výměny provozovatele výběrovými řízeními
  • Nájem za plochy bude úměrný reálným příjmům - dostupná cena pro uživatele služby
  • U výběrových řízení na provozovatele nebude rozhodující výše ceny pronájmu ale koncept, zkušenosti, výhodné podmínky pro město a městem zřizované subjekty atd.
  • Ve výběrovém řízení na provozovatele musí být upřednostněn subjekt s historií podnikání v oboru (znalost prostředí je nenahraditelnou podmínkou)

Zabránění monopolu v Ostravě

Asociace výlepových služeb ČR se významně zasadila o zabránění monopolizace Ostravy.

Člen Asociace výlepových služeb ČR, ostravská firma Epona, působí na plakátovacím trhu již déle než 30 let!! Opravdu. Paní Chytková, majitelka, vždy dobře naladěná, pozitivní a na první pohled silná bytost, jež má všechny své věci poctivě a pečlivě vedené, precizní a uspořádané.

Před nedávnem získala podporu naší Asociace, kdy byly pro ni pořízeny plakátovací plochy, kt

Plakátovací válec v reáliích České republiky. Válec má vhodnou výšku (cca 3 m.) i šířku (cca 1 m.). Nevýhodou je nedodělaná spodní část sloupu, a přitom by stačilo tak málo,,,

Projekt INFORM

Realizátorům Projektu INFORM se podařilo během necelých dvou let zcela zlikvidovat černý výlep v širším centru druhého největšího města ČR bez užití represivních a negativistických postupů, jen na základě pozitivní motivace. Tento projekt by nebylo možné realizovat bez trvalé podpory města.

V krátkosti řečeno, Projekt INFORM byl založen na třech jednoduchých principech:

1. Výstavba nových důstojných ploch městských plakátovacích ploch v dostatečném množství

2. Neustálé každodenní odstraňování černého výlepu.

3. Plochy jsou provozovány vysoutěženou firmou, jež prokázala největší zkušenosti a předložila srozumitelný projekt. Plochu si lze zakoupit za dosažitelné prostředky a veškeré procesy spojené s výlepem plakátů a pronájmem ploch jsou především spravedlivé, transparentní a férové.


Prosazováni etických pravidel při vesnickém výlepu plakátů

Asociace výlepových služeb ČR dlouhodobě podporuje ty lepiče plakátů, kteří se přihlásí k dodržování etických pravidel při vesnickém výlepu.

Plakáty musejí být lepeny v režimu max. 1 ks plakát na plochu, nesmějí se přelepovat aktuální místní akce. O výlepu musí být pořizován záznam pro případné řešení nejasností.

Každý lepič vždy odstraní veškerý vlastní odpad a pokud je to v jeho silách, i odpad po jiných nacházející se v blízkosti plochy. Odpad buď naloží do svého auta a nebo jej umístí do určené sběrné nádoby.

Samozřejmostí je, že žádný člen pomyslné komunity lepičů nikdy nenalepí plakát s nenávistným, sexistickým a jinak nevhodným obsahem.

Snižujeme počet reklam na sloupech veřejného osvětlení a vše směřujeme na plakátovací plochy," vyjmenoval Jakub Matuška, místostarosta Břeclavi.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vizualni-smog-cesko-obce-manualy-dobre-praxe-praha-brno-rut-reklamy.A200819_150005_domaci_lre